Gerbūnis

images/zaib/1.png
images/zaib/2.png
images/zaib/3.png
Segunda, 15 Jul 2024
Aplinkos apsaugos politika
There are no translations available.

                                                              

UAB „Gerbūnis“ veiklos plėtros koncepcija grindžiama orientacija į aplinkos apsaugą, vadovaujantis LR teisės aktais ir LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimais. Įmonė specializuojasi statybos darbų vykdyme. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba, stogų įrengimas, apdailos darbai, pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, elektros objektų ir įrenginių įrengimas bei elektros įrenginių eksploatavimas, pastatų šildymas, vėdinimas.  Ypatingų statinių techninės priežiūros ir susijusios paslaugos. Akvakultūros srities vystymas. Siekdama užtikrinti veiklos vadybos ir paslaugų teikimo kokybę, sėkmingą bei kryptingą vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigoja:

  • valdyti veiklos ir naudojamų išteklių poveikį aplinkai, vadovautis tvarios veiklos principais;
  • taupiai naudoti gamtos resursus, orientuotis į atsinaujinančių gamtinių išteklių panaudojimą;
  • tobulinti atliekų rūšiavimo sprendimus;
  • dirbti tik su atsakingais, į aplinkos apsaugą orientuotais partneriais, subrangovais, tiekėjais;
  • skatinti savo klientus ir visuomenę rinktis aplinką tausojančius sprendimus.

UAB „Gerbūnis“ siekia taip organizuoti veiklą, kad neigiamas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis:

  • laikytis visų valstybės taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų, vykdyti aplinkos apsaugos prevenciją ir kontrolę, susijusias su bendrovės aplinkos apsauga.
  • skirti reikalingus resursus iškeltiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
  • periodiškai išanalizuoti ir vertinti veiklos procesų poveikį aplinkai, ir jį kontroliuoti.
  • į aplinkos apsaugos veiklos įgyvendinimą įtraukti visus įmonės darbuotojus.
  • kasmet peržiūrėti ir esant reikalui koreguoti aplinkos apsaugos politiką.